ציוד, חומרים מתכלים ושירות למעבדות מחקר – laboratory Instruments and consumable suppliers

Menu

Laboratory refrigerators can maintain any temperature from 0°C up to 15°C

Double or triple chamber units

Request a quote

Leave Your details here and we will contact you shortly