ציוד, חומרים מתכלים ושירות למעבדות מחקר – Labortory Instruments and consumable suppliers

Menu

Flow cytometers

NovoCyte

High performance benchtop flow cytometer designed for all levels of users and all types of laboratories

Read More »