ציוד, חומרים מתכלים ושירות למעבדות מחקר – laboratory Instruments and consumable suppliers

Menu

Homogenizers

Homogenizer

Homogenizer The HMH30KDS homogenizer is smart hand held product for fast homogeneous, separation and emulsification.

Read More »